Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Facultatea de Istorie este evaluata institutional, de catre ARACIS cu GRAD DE INCREDERE RIDICAT, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei facultati din Romania.

Facultatea de Istorie din cadrul UCDC- Bucuresti

isi propune prin ciclurile de licenta, si postuniversitare,urmatoarele obiective:

- pregatirea specialistilor in domeniul istorie si conexe la nivelul exigentelor actuale al societatii romanesti integrate in UE.
- formarea de specialisti pentru invatamintul romanesc la ciclurile gimnazial si liceal, dar si pentru activitatea in organisme guvernamentale, organisme internationale, institutii de cercetare, mass media etc,
Indiferent de locul in care vor accede viitorii nostri absolventi, acestia vor avea un bagaj de cunostinte temeinice din domeniul stiintelor istorice si al celor complementare, care au fost incluse intr-o succesiune logicã in planurile anuale de invãtãmant.
De asemenea, prin planul de invatamant se asigura un raport optim intre istoria antica, medie, moderna, contemporana si istoria diplomatiei si a relatiilor internationale. in acelasi timp, viitorii  absolventi ai facultatii vor cunoaste modul de organizare si functionare pe plan international a organismelor si organizatiilor internationale in domeniul politicii si diplomatiei contemporane.
Facultatea de Istorie isi propune sa fie un promotor in lansarea ideilor novatoare, sa marcheze traiectoriile cercetarii in domeniul istoriei recente si al istoriei diferitelor domenii de activitate din societate cum ar fi cel al securizarii sau al comunicarii, sa influenteze si sa contribuie, prin demersurile sale stiintifice materializate in elaborarea unor studii, carti, monografii, tratate, articole de specialitate etc, la realizarea profilului moral al viitorului cetatean al UE.

 

Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"