STUDII DE LICENTA

Specializari: 
Istorie vechea Romaniei si universala si arheologie
Istorie medie a Romaniei si universala
Istorie moderna a Romaniei si universala
Istorie contemporana a Romaniei si universala
Istoria relatiilor internationale, geopolitica, diplomatie si filosofia istoriei
 

ISTORIE VECHE A ROMANIEI SI UNIVERSALA SI ARHEOLOGIE
 
Misiunea specializarii «Istorie veche a Romaniei si universala si arheologie » in cadrul Facultatii de Istorie, este de a pr specialisti calificati pentru invatamant si cercetarea istorica in domeniul istoriei antice si in arheologie. Aceasta specializare respecta criteriile si mecanismele ce corespund codului de integritate in desfasurarea procesului de invatamant in spatiul universitar si cercetarea stiintifica.
Obiectivele specializarii :

 • obtinerea de catre studenti a unei bune formatii generale si cunoasterea principalelor momente din evolutia marilor civilizatii antice din Orient, Grecia si a lumii romane, ca surse ale modelului european de civilizatie
 • cunoasterea de catre studenti a evolutiei istorice pe teritoriul Romaniei incepand cu primele vestigii ale vietuirii omenesti pe acest teritoriu pana in epoca migratiilor
 • dobandirea unor cunostinte solide in domeniul istoriei antice universale si a spatiului romanesc
 • introducerea in teoria si practica fundamentala a arheologiei preistoriei si istoriei antice romanesti si europene
 • formarea de specialisti in disciplinele auxiliare asociate istoriei antice : epigrafie, numismatica, studiull textelor greco-latine, papirologie
 • formarea abilitatilor de comunicare scrisa si orala a studentilor prin elaborarea de lucrari scrise si referate pe teme de istorie veche a romanilor si universala
 • pregatirea cadrelor didactice si a cercetatorilor pentru spatiul universitar

ISTORIE MEDIE A ROMANIEI SI UNIVERSALA

Misiunea specializarii « Istorie medie romaneasca si universala » este de a pregati specialisti calificati pentru invatamant si cercetarea istorica in domeniul istoriei medievale si a arheologiei acestei epoci. Aceasta specializare presupune aplicarea criteriilor si mecanismelor codului de integritate in desfasurarea procesului de invatamant in spatiul universitar si cercetarea stiintifica.
Obiectivele specializarii :

 • studentii vor fi familiarizati cu principalele evolutii ale societatii feudale din Europa, Asia si America Latina intre secolele IV-XVII
 • specializarea urmeaza sa ii introduca pe studenti in problemele specifice ale istoriei medievale a romanilor incepand cu etnogeneza si perioada migratiilor pana in epoca Iluminismului si pana in zorile modernitatii
 • introducerea in fundamentele teoretice si practica arheologiei medievale romanesti si universale
 • formarea de specialisti in domeniile auxiliare associate istoriei medii: paleografie chirilica si latina, sigilografie, heraldica, vexilologie, numismatica, genealogie
 • formarea abilitatilor de comunicare scrisa si orala a studentilor prin elaborarea de lucrari scrise si referate pe teme de istorie medie a romanilor si universala
 • pregatirea specialistilor si a cerecetarilor pentru spatiul universitar

                ISTORIE MODERNA A ROMANIEI SI UNIVERSALA

                Misiunea specializarii « Istorie moderna a Romaniei si universala » este de forma specialisti cu o inalta calificare in domeniul istoriei moderne romanesti si universale. a Europei, Asiei si Americii de Nord in perioada cuprinsa intre sfarsitul secolului al XVII-lea si 1918. Aceasta specializare presupune aplicarea criteriilor si mecanismelor codului de integritate in desfasurarea procesului de invatamant in spatiul universitar si cercetarea stiintifica.
                Obiectivele specializarii :

 • familiarizarea studentilor cu principalele evolutii politice, economice, sociale si de mentalitate in spatiul romanesc in epoca moderna
 • cunoasterea unor notiuni introductive de istorie politica, economica, sociala, culturala, a ideilor si mentalitatilor in Europa, America de Nord si Asia in perioada cuprinsa intre cea de a doua jumatate a secolului al XVII-lea si 1918
 • studentii se vor familiariza cu bibliografia de baza referitoare la aceasta tema si cu izvoarele si instrumentele de lucru aferente (lucari de specialitate, sinteze, monografii, atlase, lexicoane)
 • formarea abilitatilor de comunicare scrisa si orala a studentilor prin elaborarea de lucrari scrise si referate pe teme de istorie moderna a romanilor si universala
 • pregatirea cadrelor didactice si a cercetatorilor pentru spatiul universitar

ISTORIE CONTEMPORANA A ROMANIEI SI UNIVERSALA

Misiunea specializarii “Istorie contemporana a Romaniei si universala” este de a pregati specialisti in domeniul istoriei contemporane romanesti si universale. Aceasta specializare presupune aplicarea criteriilor si mecanismelor codului de integritate in desfasurarea procesului de invatamant in spatiul universitar si cercetarea stiintifica.
Obiectivele specializarii :

 • cunoasterea de catre studenti a principalelor evenimente pe care le-a traversat Romania in secolul XX si la inceputul secolului XXI si incadrarea acestora in contextul european si mondial al epocii
 • studentii vor trebui sa surprinsa elementele esentiale ale democratiei interbelice, ale regimurilor autoritare din perioada 1938-1944, ale regimului comunist
 • studentii vor trebui sa inteleaga principalele transformari de ordin politic, institutional, economico-social si cultural, pe care le-a cunoscut societatea romaneasca in perioada 1918-1989 cat si dupa 1989
 • cunoasterea principalelor actiuni pe plan extern ale diplomatiei romanesti in secolul XX si in primul deceniu al secolului XXI care au culminat cu integrarea Romaniei in institutiile euro-atlantice
 • studentii se vor familiariza cu principalele probleme si fenomene istorice ale secolului XX in diversitatea manifestarilor sale politice, economice, ideologice, sociale, culturale, tehnologice etc.
 • intelegerea fenomenelor globalizarii si ale mondializarii si ale efectelor si mutatiilor produse de acestea in planul vietii politice, economice, culturale si tehnologice si a institutiilor si organizatiilor internationale cu proiectie globala
 • studentii vor trebui sa inteleaga si sa utilizeze notiunile de specialitate, sa cunoasca principalele demersuri istoriografice din tara si strainatate referitoare la istoria acestei perioade, precum si  tendintele care se manifesta pe plan intern si international
 • formarea abilitatilor studentil precum capacitatea de analiza si sinteza, a abilitatilor de comunicare scrisa si orala prin cercetarea bibliografiei de specialitate, elaborarea unor refertate si lucrari scrise, participarea la simpozioane, mese rotunde etc 
 • pregatirea cadrelor didactice si a cercetatarilor pentru spatiul universitar

 

ISTORIA RELATIILOR INTERNATIONALE, GEOPOLITICA, DIPLOMATIE SI FILOSOFIA ISTORIEI
Specializarea „Istoria relatiilor internationale, geopolitica, diplomatie si filosofia istoriei” are un caracter multidisciplinar. Istioria relatiilor internationale,  geopolitica si diplomatia ofera studentilor o mai buna intelegere a evolutiilor din istoria universala, in general, si a celei europene, in special, in ceea ce priveste marele conflicte dar si cooperarea in cele mai diverse domenii, de la diplomatie la comert, cultura si sport. Filosofia istoriei legile istoriei deduse pe baza cercetarii evenimentelor istorice. Aceasta specializare presupune aplicarea criteriilor si mecanismelor codului de integritate in desfasurarea procesului de invatamant in spatiul universitar si cercetarea stiintifica.
Obiectivele specializarii:

 • de a-i familiariza pe studenti cu evolutiile sistemului international din antichitate pana in prezent
 • familiarizarea studentilor cu metodologia care se fundamenteaza pe explicarea paradigmelor de baza ale teoriei geopolitice si cu instrumentele necesare pentru a cunoaste evolutiile de putere si interes din lumea contemporana
 • introducerea studentilor in fundamentele teoretice ale evolutiei diplomatiei internationale din antichitate si pana in prezent, a procesului complex de interrelationare intre diplomatii de profesie ce reprezinta pozitia oficiala a unui stat, a unei organizatii internationale sau a unui alt actor pe scena internationala
 • familiarizarea studentilor cu principalele sisteme si teorii care iau in considerare posibilitatea de a gasi o semnificatie universal valabila a intregii evolutii a omenirii, cautand un sens rational in desfasurarea istoriei de la origini pana in prezent
 • pregatirea cadrelor didactice si a cercetatorilor pentru spatiul universitar

 

ISTORIA DIGITALA SI PATRIMONIU CULTURAL

In curs de fundamentare si aprobare
            Am primit material de la domnul Decan

 

ADMITERE 2013


Brosura admitere licenta 2013 - descarca


MASTERAT - EVOLUTIA INSTITUTIILOR SI POLITICILOR DE
PREVENIRE A CONFLICTELOR SI GESTIONARE A CRIZELOR

Brosura admitere 2013 - descarcaMASTERAT - SUD ESTUL EUROPEAN SI CENTRELE DE PUTERE

Brosura admitere 2013 - descarca
Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"