Analele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"

Instructiuni pentru autori

Autorilor care doresc sa publice în paginile revistei AUCDCI (aspiranta la CNCSIS categoria B), le supunem atentiei normele de redactare si ordinea inserarii datelor: titlu; numele autorului (autorilor); institutia si adresa de e-mail a autorului (autorilor); text în MS-Office 2003 (nu Office 2007) de circa 20 pagini (incluzând si bibliografia) în limba româna sau în limbile engleza, franceza, germana (format A4, margini de 2 cm, font Times New Roman, marimea 12, justified, spatiere la un rând, paragraf de 1,27 cm; a nu se folosi tasta Tab si nici bara de spatiu pentru paragrafe; paginile nu vor fi numerotate); rezumat (limba engleza, franceza, germana), maxim 10 rânduri; keywords (limba engleza, franceza, germana, maxim 5); sistem de referinte (în text sau la subsolul paginii de tipul: Ionescu 1999, p. 21; font Times New Roman, marimea 10, justified, fara paragrafe); bibliografie de tip Oxford-Humanities aranjata alfabetic dupa autori: nume autor, prenume abreviat, anul aparitiei lucrarii, titlul, locul aparitiei (carti); nume autor, prenume abreviat, anul aparitiei lucrarii, titlul, revista, numarul volumului, locul aparitiei revistei, paginile (periodice); nume autor, prenume abreviat, anul aparitiei lucrarii, titlul, In: numele editorului, titlul volumului, locul aparitiei, paginile; nu se abreviaza denumirea revistelor si a editurilor; histograme si tabele în fisiere word separate; toate tabelele, histogramele si figurile trebuie sa fie citate în text; folder separat pentru imaginile figurilor; materiale grafice scanate alb/negru sau color la 300 dpi (fotografii) si 600 dpi (desene), salvate în format .jpg; lista abrevierilor; lista tabelelor, histogramelor si figurilor (bilingv, româna/engleza, franceza, germana).

Este de preferat trimiterea materialului prin e-mail (pentru fisiere mari utilizati website: www. transfer.ro) sau pe CD prin posta.

Responsabilitatea privind continutul articolelor si studiilor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206 din 27.05.2004 referitoare la buna conduita în cercetarea stiintifica. Autorii îsi asuma, de asemenea, responsabilitatea exclusiva pentru acuratetea rezumatelor în limba straina.

© Toate drepturile sunt rezervate autorilor.

 

Director
Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR,

Colegiul de redactie

Redactor Sef
Conf. univ. dr. Gavriil PREDA
Membri
Conf. univ. dr. Marin BADEA
Conf. univ. dr. Liliana TROFIN
Lect. univ. dr. Camelia BRÎNCOVEANU
Lect. univ. dr. Radu URLOIU

Sediul si adresa redactiei

Revista AUCDCI
Facultatea de Istorie
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"
Splaiul Unirii Nr. 176
Sector 4
040042 Bucuresti
România

Email: revista.istorie.ucdc@gmail.com

Telefoane:
021 330 92 30
021 330 79 11 / int.141

Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"