Analele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"

Analele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Seria Istorie - Serie noua este o revista stiintifica a Facultatii de Istorie a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care continua seria publicata (nr. 1-6), exclusiv în format tiparit si în tiraj limitat, în perioada 1997-2005.

Ea are aparitie trimestriala (martie, iunie, septembrie, decembrie) în trei formate distincte cu sumar identic: online, CD-ROM si print; reuneste, în cadrul unor rubrici permanente si ocazionale, în functie de constituirea sumarului fiecarui numar, studii si articole pe teme legate de: toate epocile istoriei nationale si universale; arheologie; stiintele auxiliare ale istoriei; activitatea lui Dimitrie Cantemir si opera cantemiriana; documente diverse relative la toate epocile istorice; metodologia predarii istoriei; note si discutii; recenzii si prezentari; viata stiintifica etc., în scopul de a oferi cadrelor didactice, cercetatorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studentilor, tuturor celor interesati de problematica istoriei si a domeniilor conexe date actuale, analize, sinteze, comentarii, puncte de vedere etc., într-un cadru generos de dezbatere stiintifica.
Responsabilitatea privind continutul articolelor si studiilor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206 din 27.05.2004 referitoare la buna conduita în cercetarea stiintifica. Autorii îsi asuma, de asemenea, responsabilitatea exclusiva pentru acuratetea rezumatelor în limba straina.

Data limita pentru trimiterea articolelor : 1 februarie (nr. 1), 1 iunie (nr. 2), 1 august (nr. 3), 1 noiembrie (nr. 4).

© Toate drepturile sunt rezervate autorilor.

Orice corespondenta referitoare la aceasta publicatie rugam a se trimite la urmatoarea adresa:
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Istorie, Revista AUCDCI, Splaiul Unirii Nr. 176, Sector 4, 040042 Bucuresti 53 România
E-mail: revista.istorie.ucdc@gmail.com

 

Director
Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR,

Colegiul de redactie

Redactor Sef
Conf. univ. dr. Gavriil PREDA
Membri
Conf. univ. dr. Marin BADEA
Conf. univ. dr. Liliana TROFIN
Lect. univ. dr. Camelia BRÎNCOVEANU
Lect. univ. dr. Radu URLOIU

Sediul si adresa redactiei

Revista AUCDCI
Facultatea de Istorie
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"
Splaiul Unirii Nr. 176
Sector 4
040042 Bucuresti
România

Email: revista.istorie.ucdc@gmail.com

Telefoane:
021 330 92 30
021 330 79 11 / int.141

Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"